MEMBER

 HOME  ► PROFILE   LIVE   MEMBER  ► DISCOGRAPHY   PHOTO   LINK   CONTACT


TSUJICCI (Tb/Vo)


YASS (Ba/Cho.) 

MAJIRI (Dr.)


FUMI (Gu./Acco.G) 


Shin (Acc./org.)